***
zapach poranny
przedarł się przez szuwary
początek maja