***
zapach na rogu
księżyc wetknięty w komin
starej piekarni