***
ranny przymrozek
bezlistny krzak wypełnia
gwizdanie kosa