***

chmury nad sceną
wieczorny koncert
bez gwiazd