***
ławka w parku
pod strzepniętym śniegiem
Marek kocha Madzię