Dobijam do mojej "Przystani". Pozostawiam za sobą ślady mojej przygody z haiku... / I reach into my "Pier". I leave behind traces of my adventure with haiku...

ostatnie pożegnanie -
niedokończone haiku
przed nowym świtem

...
the last farewell -
unfinished haiku
before a new dawn